Wednesday, February 25, 2009

SIMPULAN OPPOSED NAIL

Simpulan ini sesuai untuk menyambung dua tali saiz yang sama ataupun berbeza .

1. Tali yang akan digunakan perlu diletakkan tanda antara A dan B. Buatsatu gegelung seperti di dalam rajah untuk memulakan ikatan manakalaletakkan tiub pada bahagian tengah simpulan.
2. Mulakan lilitan untuk bahagian A dan B menerusi B, A dan tiubsehingga 10 lilitan dan kemudian masukkan bahagian hujung tali A ke dalamtiub.
3.Tarik tiub keluar dan tutup bahagian gegelung tali dengan perlahantetapi jangan tarik ikatan.
4. Letakkan tiub selari dengan bahagian dengan tali A dan sambungkantali B dan mulakan lilitan pada tiub bahagian tali A dan B.
5. Lakukan sehingga 10 lilitan dan keluaran tiub dari bahagian tengahikatan. Tutupkan ikatan dengan perlahan.6. Simpulkan lilitan dengan ketat dan tarik dua bahagian manakalalicinkan bahagian terlebih menggunakan pemotong kuku.

No comments:

Post a Comment